/
บริการของเรา

บริการของเรา

รับฝากขายอสังหาริมทรัพย์
ทุกประเภท

คิดถึงเรื่องบ้าน คิดถึงโอเคไทย

ประสบการณ์การขายอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท มากกว่า 12 ปี และทีมงานมืออาชีพที่มีผลงานมาแล้วมากมาย พร้อมด้วยสื่อโฆษณาที่หลากหลาย และกลุ่มลูกค้าที่ให้ความเชื่อมั่นในบริษัทมาอย่างยาวนาน

บริการของเรา

เป็นที่ปรึกษา และทำการตลาดให้แก่ผู้ขาย-ผู้ซื้อ ฟรี!  ทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น

ทำไมต้องเรา?

เราพร้อมมอบความเชื่อมั่นให้แก่คุณ

เอกสารที่ต้องใช้ในการฝากขายทรัพย์

  1.  สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของโฉนด)
  2. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของโฉนด)
  3. สำเนาโฉนดที่ดินหน้า-หลัง
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับมอบอำนาจ)
  2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้รับมอบอำนาจ)
  3. ใบมอบอำนาจจากเจ้าของโฉนด (กรุณากรอกรายละเอียดและเซ็นชื่อด้วย
    ปากกาด้ามเดียวกัน)

(เอกสารทั้งหมดใช้เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของ เพื่อลงสื่อโฆษณา และให้ผู้ซื้อตรวจสอบกรรมสิทธิ์)